Reagerer natriumoxalat med kaliumpermanganat?

Reaktionen af ​​kaliumpermanganat med natriumoxalat fortsætter via en klassisk oxidationsreduktionsreaktion. To halvreaktioner udgør den fulde reaktion. I hver halvreaktion taber eller fjerner kemikalier elektroner. Til sidst overfører mængden af ​​elektroner saldi, antallet af atomer forbliver konstant, men der skabes nye kemikalier, såsom kuldioxid.

Redox Reaktioner

Oxidationsreduktionsreaktioner eller redoxreaktioner opstår, når elektroner overføres mellem substrater. Atomet der vinder elektroner siges at være reduceret og er oxidationsmidlet. Atomet der taber elektroner siges at blive oxideret og er reduktionsmidlet. En enhed til at huske dette er "LEO går GER", som står for Losing Electrons er oxidation og opnåelse af elektroner er reduktion. I tilfælde af kaliumpermanganat og natriumoxalat reduceres kaliumpermanganat, mens natriumoxalat oxideres. Mere specifikt taber kulstof fra oxalatanionen elektroner, som bliver oxideret, mens manganatomet vinder elektroner og bliver reduceret.

Syrekrav

For at reaktionen af ​​natriumoxalat og kaliumpermanganat skal forekomme, skal de faste natriumoxalat- og kaliumpermanganatforbindelser opløses i en sur væske for at forårsage dissociationen af ​​de reaktive ioner. For natriumoxalat eller Na2C204 skal oxalatet eller C2O4 dissocieres fra to Na + -atomer, og MnO4 skal dissociere fra kalium eller K + -atomet. Typisk tilsættes svovlsyre til natriumoxalat for at fremstille H2C204 eller oxalsyre plus natriumchlorid. H2C2O4-oxalatet i et surt miljø dissocieres i C2O4 plus to H + -ioner. Kaliumpermanganat i et surt miljø dissocieres i kalium- eller K + -ioner og permanganater eller MnO4- ioner.

Oxideringsreaktion

Halvdelen af ​​en redoxreaktion opstår, når et atom oxideres eller taber elektroner. I tilfælde af kaliumpermanganat og natriumoxalatreaktion forekommer oxidationen, når carbonatomerne i oxalsyre taber elektroner. I oxalsyre har carbonatomerne en nettoladning på +3. Ved afslutningen af ​​reaktionen bliver carbonatomerne en del af det dannede carbondioxid. I kuldioxid har kulstofatomerne en nettoladning på +4. Selvom det ser ud som om kulstof har opnået en positiv ladning, har de i virkeligheden lige mistet en enkelt negativ afgift, hvilket gør dem mere positive. At miste en enkelt negativ ladning angiver, at de har mistet en elektron, eller at de er blevet oxideret. I denne halvreaktion har 2 carbonatomer hver tabt en enkelt elektron.

Reduktionsreaktion

En anden halvdel af en redoxreaktion opstår, når et atom reduceres eller opnår elektroner. I tilfælde af omsætning af natriumoxalat med kaliumpermanganat, mangan eller Mn i permanganatet MnO4-ion har en ladning på +7. Ved afslutningen af ​​reaktionen har manganet en ladning på +2, der eksisterer som Mn + 2 i opløsning. Det er blevet mindre positivt, skiftende fra +7 til +2, ved at få elektroner, der bærer en negativ ladning. I denne halvreaktion er der opnået 5 elektroner.

Balancering af reaktionen

For at en redoxreaktion skal forekomme, skal det samme antal elektroner opnås og tabes, og der kan ikke skabes eller ødelægges atomer. Fordi reaktionen foregår i syre flyder mange hydrogen- eller H + -ioner rundt, såvel som vand- eller H2O-molekyler. De kan føjes til hver side af ligningen for at balancere antallet af hydrogen og oxygenatomer. Mens det ser ud til, at en halvreaktion har tabt to elektroner, og en anden har fået fem elektroner, afbalanceres dette ved at multiplicere begge sider af hver halvreaktion med et andet tal for at give det samme antal elektroner overført til begge reaktioner. Hvis du for eksempel overfører oxidationsreaktionen med 5 på begge sider, overføres i alt 10 elektroner. Hvis du multipler begge sider af reduktionsreaktionen med 2, overføres i alt 10 elektroner. Når to sider af ligningerne er afbalanceret og derefter kombineret til en enkelt redox-reaktionsligning, reagerer 2 permanganationer med 5 oxalationer i nærvær af en syre til opnåelse af 10 carbondioxidmolekyler, 2 manganioner og vand. I formlen kan dette skrives som: 2 MnO4- + 5 H2C2O4 + 6 H + => 10 CO2 + 2 Mn2 + + 8 H2O

Efterlad Din Kommentar