Hensynsløs adfærd hos unge

Ungdom test ofte grænserne for forældre- og sociale regler. Men hensynsløs adfærd, der truer dit barn og andre, kan være tegn på et større problem, såsom en adfærdsmæssig lidelse eller utilstrækkelig forståelse af sociale normer. Hvis du mener, at din teenagers hensynsløse adfærd kan være farlig eller udviklingsmæssig uhensigtsmæssig, overvej at tale med en rådgiver, skoleassistent eller psykiater.

Normal adfærd

En vis grad af risikostyring er normalt for teenagere. For eksempel, selv om det er uhensigtsmæssigt og potentielt farligt, er adfærd som at snige sig væk fra skolen og lyve for forældre og lærere inden for rammerne af typisk teenageadfærd. Selv om forældre skal tage fat på disse hensynsløse adfærd, kan de ikke være årsag til alvorlig bekymring, forklarer psykolog Jeffrey Arnett i tidsskriftet "Developmental Review." Imidlertid bliver risikotagende adfærd problematisk, når de placerer dit barn eller andre på skade. For eksempel kan drikke og kørsel, brug af stoffer, stjæle eller engagerende i promiskuøs seksuel aktivitet angive større problemer.

Almindelige årsager

Den menneskelige hjerne udvikler sig ikke fuldt ud, før en person er i 20'erne, så ungdom mangler ofte evnen til at træffe begrundede valg på samme måde som voksne. Derudover er undervisningsindflydelse i teenageårene en af ​​de stærkeste faktorer, der påvirker en teenagers adfærd, og peer press kan forværre hensynsløs adfærd.

Mere alvorlige årsager

For nogle unge kan mere alvorlige problemer føre til hensynsløshed. For eksempel kan psykiske sygdomme som bipolar lidelse, modstandsdygtighed overvældende lidelse, adfærdssygdom og opmærksomhedsunderskud hyperaktivitetsforstyrrelse føre til hensynsløse valg. Derudover kan unge, som har oplevet misbrug, forsømmelse eller andre former for traume, herunder skilsmisse eller andre vigtige livsforandringer, vise unormalt hensynsløs adfærd.

Sådan hjælper du

Ved at tage hensyn til hensynsløshed tidligt kan forældrene hjælpe med at forhindre deres teenagers adfærd i at eskalere. Start med at diskutere med din teenager de typer opførsel, du forventer, og hvorfor du har valgt disse særlige regler. Da teenagere mangler de samme kognitive fakulteter som voksne, er forklaringer af regler et særligt værdifuldt undervisningsværktøj. Ved at etablere klare regler og håndhæve rimelige konsekvenser for at bryde disse regler, kan du muligvis begrænse en vis hensynsløshed, forklarer USAA Educational Foundation.

For mere alvorlige tilfælde af hensynsløshed, hvor psykisk lidelse, misbrug eller andet traume kan være en faktor, kan adfærdsterapi og andre former for rådgivning hjælpe. Støttegrupper, der lægger vægt på beslutningsfærdigheder, kan også hjælpe teenagere med at handle på mere positive måder.

Efterlad Din Kommentar